gs-sgs.jpg

Nasza polityka dotycząca przedsiębiorstw zakłada, że ​​produkty muszą być certyfikowane, jako dowód jakości i bezpieczeństwa dla klientów. W tym sensie suszarka do rąk Tifón przeszła wszystkie testy i kontrole wymagane do uzyskania niemieckiego certyfikatu GS. Certyfikat ten potwierdza, że ​​suszarka do rąk Tifon została stworzona z poszanowaniem najwyższych standardów jakości, co potwierdzają niezależne firmy certyfikujące SGS, TÜV I FIMKO.

GS (TESTED SAFETY) to dobrowolny znak certyfikacji, stosowany do gotowych produktów, potwierdzający, że produkty spełniają wszystkie wymogi prawne niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG). Obejmuje ona kilka istotnych cech produktu, takich jak bezpieczeństwo elektryczne i chemiczne, brak materiałów niebezpiecznych, ergonomia, hałas i wreszcie, obejmuje również ocenę produktu dokonaną przez producenta, który musi przeprowadzać coroczne kontrole pomieszczeń.

Ten certyfikat jest opcjonalny; jest jednak uznawany na całym świecie jako znak zapewnienia jakości i niezawodności i może być wydany tylko przez niezależne i autoryzowane agencje certyfikacyjne. Znak ten chroni reputację marki i zapobiega wszelkiemu ryzyku związanemu z bezpieczeństwem nieodpowiednich produktów, a także zapewnia, że ​​produkt pozostanie na rynku, ponieważ spełnia wszystkie wymagania.